Mary Maxwell IMG 7967 300x273

ج) روحیه مکسول
خانم می مكسول همسر مهندس ساندرلند مکسول از نخستین بهائیان اروپائی و از معتبرترین یاران عبدالبها ساکن در مونترال کانادا در آگست 1910 دختری به دنیا آورده بود که او را مری نامیدند و عبدالبهاء او را روحیه نام داد یکی از مجلات بهائی ولادت روحیه را چنین خبر داد:
گزارش رسيده است كه دختر كوچكي خانه مستر و ميسيز ماكسول ساكنين مونتريال (كانادا) را متبرك گردانيده است. (1 )
ازدواج:
در روزپنجشنبه 25 مارس 1937 (پنجم فروردین 1316) از سوی ضیائیه مادر شوقی تلگرافی به محفل بهائیان ایران با متن زیر ارسال شد:
بشارت عظمي عقد اقتران حضرت ولي امرالله را به ياران ايران ابلاغ نمائيد. اكليل جليل را امة البهاء روحيه خانم صبـيه دو خـادم جانفشان آستان مقدس مستر و ميسيز ماكسول حائز...(2 )
ازدواجی که موجب شد بیش از پیش اروپائیان بر بهائیت مسلط شوند و حتی خویشان نزدیك شوقی را در زمان حیات وی از كار بر كنار كنند روحیه مکسول بدون اشاره به علت این اتفاق با واژگونه جلوه دادن مسئله خود و خاندانش را وفادار و خاندان عبدالبها را به بی وفائی متهم میکند وی می نویسد:
ديگر كسي جز پدرم با ما نيست... تنها فرد با وفا ايشانند كه بايد به همه كارها برسند......(3 )
و تنها به اتهام بی وفائی خویشان شوقی را متهم نمی کند بلکه آنان را قاتلینی بالفطره معرفی میکند که قصد جان شوقی را دارند اعضاء عائله با آنچه در قوه داشتند كوشيدند كه تا آخرين رمق حيات مبارك را بگيرند و روحشان را خفه كنند... هيكل مبارك را لطمه زدند و از بين بردند اين است آنچه مي توانم بگويم اكنون به مقامي رسيده اند كه مانند مردي مي مانند كه پشت بر ديوار زده تنها با جميع معاندين در جنگ است. (4 )
مقامات و مشاغل:
همسری شوقی برای روحیه مکسول امتیازات فراوانی را به همراه آورد او به عنوان ملکه بهائیت تقریبا در تمام امور بهائیان نقش داشت وی در 26 مارس 1952 برابر با چهارشنبه 6 فروردین هزار و سیصد و سی و یک به مقام ايادي امرالله منصوب شد. (5 ) شوقی در حکمی که به این مناسبت نوشته است چنین آورده است: امة البهاء روحيّه صبيّه بزرگوارش که مانند پدر در کمال جانفشانی به خدمات ذی قيمت عديده‌ئی در مرکز بين المللی آئين حضرت بهآءالله موفّق بوده و ميباشد به خلعت مقام ايادی امر الله مخلّع ميگردد. (6 )
مرگ:
در چهارشنبه بیست و نه دی هزار و سیصد و هفتاد و هشت برابر با ١٩ ژانويه سال ٢٠٠٠آخرين حلقه اتّصال بهائیان با خاندان بهاء و عبدالبهاء قطع شد بیت العدل حیفا پيامی پر از ستایش و اندوه به تمام محافل دنیا صادر کرد (7 )

پی نوشتها
1- اختران تابان صفحۀ 240 به نقل از اطلاعيه : روزنامه نجم باختر اگوست 1910 ميلادي
2- گوهر یکتا صفحۀ 226
3- گوهر یکتا صفحۀ 355
4- گوهر یکتا صفحۀ 345
5- گوهر یکتا صفحۀ 395
6- شوقی ربانی، حصن حصين شريعت الله ص221
7- بيت العدل اعظم : قرن انوار ص ١٢٠

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید