emam zaman117

سلام بر خورشيد تابان امامت كه وجودش امان براي اهل زمين است.
سلام بر پدر مهرباني كه در اين روزگار حيرت و سرگرداني با وجود تمام غفلت‌هاي ما تنهايمان نگذاشته و فراموشمان نمي‌كند. كه اگر عنايات و توجهات نبود سختيها و دشواريهاي روزگار ما را در بر مي‌گرفت و دشمنان هلاكمان مي‌نمودند.
مولاي من! هر روز كه مي‌گذرد دشمنان دين براي از بين بردن سرمايه‌هاي معنوي دوستدارانت بيشتر تلاش مي‌كنند و در كمين‌اند تا ياد تو را از قلب‌ها بربايند.
و تويي آن نور خدا د رزمين كه بر دلهاي سرد مي‌تابي و جاده حق و حقيقت را از بي‌راهه‌هاي رنگارنگ باطل نشان مي‌دهي.
پس بيا كه كليد رهايي و نجات ما در دستان توانمند توست، بيا كه ديدگانمان از فراق تو بي‌فروغ گشته‌اندو بسيار سخت است لحظه‌هاي بدون تو را شماره كردن و تنها انتظار و چشم‌براهي براي ديدن روي ماهت به زندگي ما رنگ اميد مي‌دهد و به لحظات دشوار بي‌تو بودن گشايش و فرج مي‌بخشد و يأس را به اميد مي‌رساند.
مهدي جان، چه زيبا فرموده‌اي به ان‌چه موجب جدايي ما و دوستانمان گرديده و آنان را از ديدار ما محروم نموده است، گناهان و خطاهاي آنان است. مولا جان، مي‌دانيم كه گناهان ما، چاه غيبت توست اما باز چشم اميد بر تو بسته‌ايم، ياريمان نما تا ابرهاي آلوده گناه را از زندگي خود بزدائيم و علف‌هاي هرز غفلت و بي‌خبري را از وجود خود ريشه‌كن كنيم تا هر چه زودتر چشمان به خاكستر نشسته ي ما به جمالت روشن شود و پرچم سبز ظهور عدالت و پيروزي برافراشته گردد.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید