چرا در قران سخنی از برف نیامده ؟ آیا به این دلیل نیست که اعراب آن زمان چیزی از برف نمی دانستند؟

اولا : دلیل اینکه در قرآن سخنی از برف نیامده ارتباطی به آگاهی یا عدم آگاهی مردم آن زمان عربستان ندارد چون در قران در مورد بسیاری از موضوعات دیگر هم صحبت شده در حالی که اعراب از آن هیچ اطلاعی نداشتند مثل مسئله امامت ، معاد ، عذاب قبر، عالم برزخ ، مراحل خلقت انسان و حتی مسائلی که تا این زمان هم برای دانشمندان ناشناخته مانده است که البته با گذشت زمان به برخی از آن ها پی برده یا خواهد برد 

ثانیا : قرآن کتاب هدایت است یعنی خداوند آنچه را که برای زندگی دنیا و آخرت انسان لازم بوده در آن آورده هر چند در این راستا از مسائل تاریخی ، علمی ، پزشکی ، روانشناسی ، و تربیتی نیز استفاده شده باشد اما همه آنها در همین جهت (هدایت انسان) قابل طرح است وگر نه قرآن نه کتاب علمی است ، نه کتاب تاریخ و جغرافیا و نه کتای پزشکی و روانشناسی
از این رو می توانمیم بگوییم یکی از دلایلی که نام برف در قرآن نیامده این است که در سعادت یا شقاوت انسانها تاثیری نداشته وگر نه خداوند همانگونه که در قرآن نیز فرموده از بردن نام هیچ موجود یا شی ئی ( اگر برای هدایت انسانها مفید باشد ) ابایی ندارد همانگونه که میفرماید : خداوند ابایی ندارد که به یک پشه یا کمتر از آن مثال بزند ( تا انسانها از این منظر پی به دقتی که در خلقت عالم هستی وجود دارد ببرند و هدایت شوند )

ثالثا : غیر از برف خداوند نام بسیاری از چیزهای دیگر را هم در قرآن نیاورده و با اینکه در دریاهای اطراف این شبهه جزیره کوسه فراوان است اما نامی از آن در قرآن نیامده و یا بسیاری چیزهای دیگر که خودتان میتوانید مثال بزنید

رابعا : آوردن نام مخلوقات عالم چه تاثیری در اثبات حقانیت یا عدم حقانیت قرآن دارد یعنی اگر نام برف یا دیگر مخلوقات در قرآن آمده بود کتاب کاملی بود و حالا که نیامده کتابی ناقص و از طرف خدا نیست ؟!

یعنی اگر نام برف یا هر چیزی که شما به دنبال آن میگردید در قرآن آمده بود شما یا کافران به آن ایمان می آوردید ؟
یعنی دلیل عدم ایمان شما به قرآن و پذیرش اسلام نیامدن نام برف در قرآن است ؟
حالا اگر آمده بود چه اتفاقی می افتاد و اکنون که نیامده چه اتفاقی افتاده ؟
همانطور که قبلا گفتیم قرآن کتاب هدایت است نه لغتنامه که کسی هر لغتی را که خواست در آن پیدا کند !
البته اگر کسی به دنبال هدایت شدن باشد قرآن کتاب بسیار خوبی است اما اگر بدنبال بهانه جوییهای بی دلیل باشد قرآن که سهل است میتواند به خدای قرآن هم ایراد بگیرد

و نهایتا اینکه همانطور که خود قرآن هم می فرماید :

قرآن برای مومنان شفا و رحمت و برای غیر مومنان به جز ضرر و زیان چیز دیگری نیست(اسرا ۸۲)

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید