این کتاب از جمله آثار حجت الاسلام مهدی اژه است که در 128 صفحه توسط نشر آرمان به چاپ رسیده و درباره حکومت و مباحث مرتبط با آن سخن میگوید نویسنده در باره محتوای کتابش می گوید :

در فصل اول ابتدا با تعریفی ساده و روشنی از سیاست و بیان نظریات برخی اندیشمندان ، پرداخته شده است و ضمن تعریف دولت و حکومت ویژگی ها و عناصر مهم تشکیل دهنده دولت مورد بحث قرار گرفته است

در تبیین مفاهیم سیاست و دولت و بررسی نظریات مهم مرتبط با خواستگاه دولت ، ارزیابی و نقد مختصری صورت گرفته است : منتها در ارائه نظریات –بخصوص نظریه الهی – رعایت ترتیب تاریخی نشده است تا در ادامه ی بحث به دیدگاه یهودیت ، مسیحیت و اسلام و فرق اسلامی پرداخته شود

در فصل دوم درباره حکومت و سیاست که بحث اصلی ماست سخن خواهیم گفت و دیدگاههای اهل تسنن و تشیع و مقایسه آنها را ارزیابی خواهیم نمود نظریات برخی حکمای اسلامی را نیز مطرح می نماییم

فصل سوم بررسی همه جانبه ای از ولایت فقیه مهم ترین اصل قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و دیدگاههای بنیان گذار آن حضرت امام خمینی انجام گرفته است 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید