6853

نام کتاب: برکات حضرت ولی عصر علیه السلام (خلاصه عبقرّی الحسان)
تحقیق و بازنویسی: سید جواد معلم
ناشر: انتشارات تکسوار حجاز
کتاب العبقری الحسان تألیف عظیم الشأن حضرت آیت الله حاج شیخ علی اکبر نهاوندی (ره) به دلیل گستردگی و عمق مطالب دایرة المعارف معتبر و مورد توجهی است که با مراجعه به آن می توان از صدها کتاب و هزاران حدیث بی نیاز شد و پاسخ پرسشهای بی شماری را از آن به دست آورد.
در این گنجینه نفیس حکایات و قضایای زیادی از تشرفات ، مکاشفات،رویاهای صادقه،توسلات،تجلیات، معجزات و توقیعات امام زمان علیه السلام جمع آوری شده که متأسفانه به دلیل سنگین بودن شیوه نگارش و چاپ از استفاده عمومی به دور مانده است.
کتاب برکات حضرت ولی عصر علیه السلام همان حکایات را با قلمی ساده و روان در اختیار شما قرار می دهد و بین شما و امام زمان مهربانتان تا مدتها ارتباط برقرار می نماید.
این کتاب دارای پنج بخش می باشد ، تشرفات عنوان بخش اول است ،در این بخش قضایای کسانی راکه در بیداری به حضور حضرت بقیة الله الاعظم ارواحنا فداه رسیده اند،ذکر شده است، البته در این تشرفات بعضی از افراد در هنگام تشرف آن حضرت را شناخته و برخی نشناخته اند .
بخش دوم مشاهدات و مکاشفات است و در این بخش قضایایت افرادی نقل شده که امام زمان علیه السلام را در حالت مکاشفه یا مشاهده زیارت کرده اند.
رؤیاهای صادقه در بخش سوم بیان شده و این بخش شامل قضایای افرادی است که در عالم رؤیا به حضور مقدس حضرت بقیة الله الاعظم ارواحنا فداه رسیده اند و خوابشان توأم با معجزه و امثال آن بوده است و همین موجب اعتماد بر آن رؤیا می باشد.
بخش چهارم شامل تجلّیات حضرت است که در آن اشخاص متوجه نور یا صدا و یا عطر مبارک حضرت ولی عصر علیه السلام شده اند.
توسلات هم در بخش پنجم آمده و در این بخش قضایای اشخاصی را می خوانید که به ساحت مقدّس حضرت بقیة الله ارواحنافداه متوسل شده و از توسل خود به نتایجی رسیده اند.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید